Taaltips van Taalonthaal :: aflevering 19

Test je eigen schrijfvaardigheid met deze kleine taalquiz, een initiatief van Taalonthaal.

  1. “We willen kijken of de voor- en nadelen die volgens de literatuur gepaard gaan met het spreken van meerdere talen, ook gelden voor dialect sprekers.”
  2. “Vroeger werd nogal wat attitude onderzoek uitgevoerd naar de opvattingen van Vlamingen tegenover het taalgebruik in het Noorden.”
  3. Een account manager is de intermediair tussen de klant en de organisatie die hij vertegenwoordigt.”

In welke zin(nen) worden de gemarkeerde woorden ten onrechte los van elkaar geschreven?

A. In de drie zinnen

B. In zin 1 en 2

C. In zin 1

D. In zin 3

Weet je niet altijd goed wanneer je woorden aan elkaar, los of met een koppelteken moet schrijven? Tijdens de lessenreeks ‘Academisch schrijven in een notendop’ gaan we hier dieper op in. Neem een kijkje op www.taalonthaal.ugent.be voor de data van de lessen. Heb je nood aan persoonlijk schrijfadvies? Reserveer dan je afspraak op dezelfde website.