Taaltips van Taalonthaal :: aflevering 45

Taalonthaal grasduint elke week in studentenpapers op zoek naar wat beter kan. De taaltips zijn daar het resultaat van.

Origineel: “Wie Platonov wil begrijpen, moet door de oppervlakte heen kunnen kijken, moet tussen de regels door lezen, moet de puzzel weten te ontrafelen, en de toegang vinden tot een rijk dat banaal oogt, maar snel kunstzinnig en geniaal wordt, wanneer men de achterliggende finesses en politieke geladenheid in acht neemt: woorden zijn echo’s uit Stalinistische redevoeringen, de structuur is vaak bevreemdend en verhindert een vlotte lectuur, en ook de keuze van de eigennamen is het resultaat van uitgekiend denkwerk met een politieke geladenheid.”

Mogelijke herschrijving: “Platonovs werk leest niet makkelijk, omdat de structuur vaak bevreemdend is. Bovendien lijkt de inhoud bij een oppervlakkige lezing banaal. Wie Platonov wil begrijpen moet daarom de dieperliggende politieke betekenis in acht nemen. Zo kiest hij voor eigennamen met een politieke geladenheid en weerklinken in sommige zinnen echo’s uit Stalinistische redevoeringen.”

Toelichting: Schrijf je een academische tekst, wees dan geen romanschrijver. Ook al ben je begeesterd door je onderzoeksthema, beeldend taalgebruik, gezegden en ‘storytelling’ horen minder thuis in academische teksten, tenzij je docent daar expliciet om vraagt. In deze tekst verbergt het lyrische enthousiasme bovendien enkele onlogische gedachtesprongen. Zo staat de “bevreemdende structuur” niet in verband met de “politieke geladenheid”, terwijl dat in het origineel wel gesuggereerd wordt. Denk goed na over de verbanden die je wil leggen tussen zinnen en zoek dan een gepaste structuuraanduider om dat verband uit te drukken. In dit voorbeeld wil de auteur de “politieke betekenis” toelichten met twee voorbeelden (“de eigennamen met politieke geladenheid”) en (“de echo’s uit Stalinistische redevoeringen”). Dat toelichtende verband kun je expliciteren met het verbindingswoord “zo”.

Bij Taalonthaal krijg je taal- en tekstadvies op maat voor al je academisch schrijfwerk! Surf verder rond op deze site voor: