Taaltips van Taalonthaal :: aflevering 41

Deze taalmail is een initiatief van Taalonthaal. Taalonthaal grasduint elke week in studentenpapers op zoek naar wat beter kan. De taalmails zijn daar het resultaat van.

Origineel: Men kan bibliotheken vullen met alle boeken en essays die een bepaald aspect van het concept ‘identiteit’ behandelen. Wanneer men echter in staat zou zijn om deze literatuur volledig door te nemen, zou men tot de conclusie kunnen komen dat in al deze boeken en wetenschappelijke artikels nooit tweemaal dezelfde definitie van het begrip ‘identiteit’ terug te vinden valt.

Mogelijke herschrijving: “Over ‘identiteit’ is veel geschreven, maar het begrip ‘identiteit’ wordt in de literatuur op verschillende manieren ingevuld.”

Toelichting: Academische teksten hebben doorgaans een hoge informatiedichtheid. Dat wil zeggen dat je de inhoud van je tekst met zo min mogelijk woorden uitdrukt. Bij je literatuuronderzoek, zoals in het voorbeeld hierboven, vat je de hoofdzaken uit de relevante literatuur zo gebald mogelijk samen. Je selecteert informatie in functie van je onderzoeksvraag, je vermijdt herhaling, schrapt overbodige woorden en uitdrukkingen en overbodige werkwoorden (“zou…kunnen komen”, “te vinden valt”…).

Passages waarin je nieuwe ideeën aanreikt, hebben dan weer een lagere informatiedichtheid. Je verspreidt de inhoud van die passages over een flink aantal woorden, je vat een stap in je gedachtegang samen voor je de volgende stap toelicht en je illustreert je idee met voldoende voorbeelden.

 

Bij Taalonthaal krijg je taal- en tekstadvies op maat voor al je academisch schrijfwerk! Neem een kijkje op www.taalonthaal.ugent.be voor:

  • onze lessen ‘Academisch schrijven in een notendop’.
  • onze individuele begeleiding voor al je specifieke taal- en schrijfvragen.
  • onze handige hulpmiddelen: de ‘Schrijfwijzer’ en het ‘Vademecum’.