Taaltips van Taalonthaal :: aflevering 33

Masterstudenten die in academiejaar 2015-2016 hun masterproef willen indienen, moeten de werktitel ervan registereren via http://studadmin.flwi.ugent.be, ten laatste op 16 november 2015. Deze taaltip gaat daarom dieper in op hoofd- en ondertitels van onderzoekspapers.

Een goede titel geeft een beknopte, maar volledige weergave van de inhoud van wat volgt. Denk dus goed na over je titel en zorg voor een titel die de lading dekt.

Als je bijvoorbeeld een paper schrijft over hoe Gentse jongeren het Nederlands van Turkse Gentenaars beoordelen, dan is de titel ‘Het Nederlands van Turkse Gentenaars’ te vaag. Op basis van die titel kan je namelijk niet weten dat de paper de attitudes van Gentse jongeren bespreekt. Je geeft dus beter wat extra informatie:

Het Nederlands van Turkse Gentenaars: een perceptie- en attitudeonderzoek naar exogene taalvariatie bij Gentse jongeren

Zoals uit het bovenstaande voorbeeld ook blijkt, bestaan academische titels vaak uit twee delen: een hoofdtitel en een ondertitel. De hoofdtitel en de ondertitel kunnen zich op verschillende manieren tot elkaar verhouden:

  1. volgens de verhouding ‘frame – thema’: de hoofdtitel geeft het algemene onderwerp, de ondertitel geeft het specifieke thema.Het Nederlands van Turkse Gentenaars: de percepties en attitudes van Gentse jongeren over exogene taalvariatie in Gent
  2. volgens de verhouding ‘aandachtstrekker – (meer) informatie’: de hoofdtitel is catchy, en de ondertitel is een informatieve zin die het thema kernachtig weergeeft.Grtz en kusjes voor je prof? Over e-mailetiquetteJe kan de catchy titel cursiveren om het verschil te benadrukken tussen de aandachtstrekker en de informatieve ondertitel.

Tot slot nog dit: hoofdtitel en ondertitel onderscheid je van elkaar door een dubbele punt of je plaatst ze onder elkaar. Eindig je titel nooit met een punt. Vraagtekens of uitroeptekens kunnen een titel afsluiten; een punt kan dat niet.

 
Bij Taalonthaal krijg je taal- en tekstadvies op maat voor al je academisch schrijfwerk! Surf verder rond op deze site voor: