Taaltips van Taalonthaal :: aflevering 60

Test je eigen schrijfvaardigheid met deze kleine taalquiz, een initiatief van Taalonthaal.

  1. Doordat zijn poëticale opvattingen in grote mate verschilden van die van zijn modernistische tijdgenoten was Minne in een literair isolement terecht gekomen.
  2. Haar uitgangspunt is de vaststelling dat het in het debat naar aanleiding van de aanslagen op Charlie Hebdo – die van 13 november 2015 hadden nog niet plaats gevonden toen het boek uitkwam – zeer moeilijk is om een kritisch standpunt in te nemen ten opzichte van de islam zonder meteen voor islamofoob te worden versleten.
  3. Kunnen we ervan uitgaan dat Vlamingen telkens duidelijk switchen van standaardtaal naar tussentaal wanneer ze in een informele situatie terechtkomen?
  4. We kunnen in de hersenen meten wat het effect is van sociale contacten, hoe de hersenen eruitzien als ze empathie voelen.

Welke zin(nen) bevatten een fout tegen het aaneen of van elkaar schrijven van samengestelde werkwoorden?

A. Zin 1 en 2

B. Zin 3 en 4

C. Enkel zin 1

D. Enkel zin 4