Taaltips van Taalonthaal :: aflevering 54

Taalonthaal grasduint elke week in studentenpapers op zoek naar wat beter kan. De taalmails zijn daar het resultaat van.

Een academische tekst is een zakelijke tekst. Dat betekent dat je tijdens het schrijven een al te persoonlijke en subjectieve toon moet vermijden. Ook beeldend taalgebruik zoals in uitdrukkingen, spreekwoorden en metaforen hoort niet thuis in een zakelijke of academische tekst. Hieronder zie je een voorbeeld van een te informele schrijfstijl:

  • Origineel: Esther McCoy is geen naam die bij veel mensen een belletje doet rinkelen. In vele boeken over architectuurgeschiedenis valt haar naam niet eens. Ook in Curtis is dit het geval. Wanneer we echter een kleine inspanning leveren, is er toch een verrassende hoeveelheid aan informatie over haar te vinden.
  • Herschrijving: Esther McCoy is geen bekende naam in de architectuurgeschiedenis. Veel standaardwerken, zoals ook dat van Curtis, vermelden de architecte niet. Toch blijkt uit andere bronnen dat McCoy niet geheel onbekend is.

Een aantal formuleringen doen bovenstaande tekst minder zakelijk aanvoelen. Ten eerste is ‘een belletje doen rinkelen’ een uitdrukking met een figuurlijke betekenis. Daarnaast heeft de lezer geen nood aan de persoonlijke opmerking dat de schrijver een kleine inspanning geleverd heeft om de informatie te vinden. Ten slotte drukt verrassend een subjectieve omschrijving uit van de gevonden hoeveelheid informatie. De schrijver evalueert de hoeveelheid namelijk zelf als ‘verrassend veel’.