Taaltips van Taalonthaal :: aflevering 17

Een student schrijft in het slot van zijn paper: “Ik had nog verschillende dingen willen bespreken, zoals de briefwisseling van de auteur. Die briefwisseling was bijvoorbeeld interessant geweest omdat die aantoont dat de auteur niet enkel een autoritair criticus was die anderen oplegde over wat en hoe ze moesten schrijven, maar dat hij ook met tijdgenoten discussieerde over het symbolisme. Ik heb dat hier niet besproken, omdat ik overal maar kort op zou kunnen ingaan.”

Welke uitspraak sluit het dichtst aan bij jouw mening?

A. Ik zou zelf ook een nieuw element aanbrengen in het slot. Zo geef je als student aan dat je meer weet over je onderwerp dat wat je behandelde.

B. Ik zou zelf geen nieuwe elementen aanbrengen in het slot. Iets wat ik niet behandelde in het middenstuk van mijn paper, vermeld ik ook niet in het slot.

C. Ik vind het noch goed, noch slecht om nieuwe elementen aan te brengen in het slot. Het kan, maar het hoeft niet.

Weet je niet altijd goed hoe je je tekst moet structureren? Tijdens de lessenreeks ‘Academisch schrijven in een notendop’ gaan we hier dieper op in. Neem een kijkje op www.taalonthaal.ugent.be voor de data van de lessen. Heb je nood aan persoonlijk schrijfadvies? Reserveer dan je afspraak op dezelfde website.