Taaltips van Taalonthaal :: aflevering 9

Tip 1

Origineel: De Bantoetalen verspreidden zich over dat deel van Afrika ten gevolge van een continue migratie over verschillende eeuwen heen.

Herschrijving: De Bantoetalen verspreidden zich over dat deel van Afrika door een continue migratie over verschillende eeuwen heen.

Toelichting: Vermijd voorzetseluitdrukkingen. Voorzetseluitdrukkingen zijn drie of vier woorden die samen de functie van een voorzetsel hebben. Je kan ze het best vervangen door gewone voorzetsels: met het oog op wordt bijvoorbeeld om, ten behoeve van wordt voor.

 

Tip 2

Origineel: Vanuit Bloms bevindingen, zijn overzicht van de omstandigheden die het numerieke verschil in slachtoffers teweeggebracht kunnen hebben, vertrekken de auteurs.

Herschrijving: De auteurs vertrekken vanuit Bloms bevindingen. Hij gaf een overzicht van de omstandigheden die het numerieke verschil in slachtoffers kunnen verklaren.

Toelichting: De zin is nodeloos moeilijk door de inbedding van de ene boodschap in de andere. Hoe herschrijf je die zin? Plaats bij elkaar wat bij elkaar hoort en maak van de tussenzin een aparte zin.

 

Tip 3

Origineel: Kort samengevat: Het einde van de apartheid had een sterke impact op de Zuid-Afrikaanse economie.

Herschrijving: Kort samengevat: het einde van de apartheid had een sterke impact op de Zuid-Afrikaanse economie.

Toelichting: Na een dubbelpunt volgt doorgaans geen hoofdletter. Een hoofdletter schrijf je wel:

– wanneer op een dubbelpunt een opsomming van meerdere volledige zinnen of vragen volgt.
De volgende onderzoeksvragen staan centraal: Kwam er verzet tegenover het apartheidsregime? Waren er ‘zwarte’ Zuid-Afrikanen die meededen met de ‘blanke’ Zuid-Afrikanen? Of waren er ‘blanke’ Zuid-Afrikanen die opkwamen voor de ‘zwarte’ Zuid-Afrikanen?

– wanneer op een dubbelpunt een citaat volgt.
Zo zouden syntactische constructies vrij abstract zijn: “We hebben hier te maken met over het algemeen frequent toegepaste abstracte structuren die als het ware in de taalgebruiker gereed liggen en op lexicale invulling wachten” (Van Bree 1990: 187).

(Neem een kijkje op http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/392/hoofdletter_na_dubbele_punt/).