Taaltips van Taalonthaal :: aflevering 8

Tip 1

Origineel: Voor het vergelijken van de setting gebruikten ze zes factoren. Ze begonnen met een vergelijking van de landen vóór de bezetting.

Herschrijving: Om de setting te vergelijken, gebruikten ze zes factoren. Eerst vergeleken ze de landen vóór de bezetting.

Toelichting: Wees zuinig met nominaliseringen. We spreken van een nominalisering als je van een werkwoord – bijv. vergelijken – een zelfstandig naamwoord maakt: het vergelijken, de vergelijking. Nominaliseringen hebben doorgaans de volgende structuur: het/de/een + (afleiding van het) werkwoord + voorzetsel (bijvoorbeeld: een vermelding van, het versturen van, het behoud van, het toekennen van, de beheersing van). Nominaliseringen zijn niet fout, maar ze maken je tekst omslachtig en minder levendig (neem een kijkje op http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/565/naamwoordstijl/).

 

Tip 2

Origineel: We kunnen dus concluderen dat Couderts centrale standpunten de volgende zijn:

Herschrijving:

Dit zijn dus Couderts centrale standpunten:

Kortom, Couderts centrale standpunten zijn:

Toelichting: Vermijd overdadige uitdrukkingen zoals ‘we kunnen concluderen dat’. Die uitdrukking kan je meestal weglaten of vervangen door een korter alternatief.

 

Tip 3

Origineel: Bepaalde factoren belemmeren ons om een onvertekend beeld van het aantal sites te verkrijgen.

Herschrijving: Door bepaalde factoren krijgen we een vertekend beeld van het aantal sites.

Toelichting: In de originele zin zie je een omslachtige formulering. De student gebruikt twee keer een woord met een ontkennende betekenis (belemmeren = ‘niet bevorderen’; onvertekend = ‘niet vertekend’). Die twee ontkenningen heffen elkaar op en kan je dus vervangen door woorden met een affirmatieve betekenis.