Taaltips van Taalonthaal :: aflevering 5

Tip 1

Origineel: De historicus vroeg zich af hoe het kan dat gelijkaardige landen toch zo’n verschillende cijfers vertonen.

Herschrijving: De historicus vroeg zich af hoe het kan dat gelijkaardige landen toch zulke verschillende cijfers vertonen.

Toelichting: Zelfstandige naamwoorden in het meervoud worden in het Algemeen Nederlands voorafgegaan door ‘zulke’, en niet door ‘zo’n’.

 

Tip 2

Origineel: Hij wilde een zuivere lyriek bereiken en dat door het expressionisme.

Herschrijving: Hij wilde een zuivere lyriek bereiken door het expressionisme.

Toelichting: In de eerste zin is sprake van woordovertolligheid: ‘en dat’ kan weggelaten worden, zonder iets aan de betekenis van de zin te veranderen.

 

Tip 3

Origineel: Dat is tien keer zoveel dan in Mechelen.

Herschrijving: Dat is tien keer zoveel als in Mechelen.

Toelichting: ‘Dan’ wordt gebruikt bij een ongelijkheid (beter dan, groter dan); ‘als’ wordt gebruikt bij een gelijkheid (zoveel als, even … als, zo … als, zozeer … als). In zinnen zoals Dat is tien keer zoveel als/dan in Mechelen lijkt ‘dan’ correct, omdat er sprake is van een ongelijkheid: ‘zoveel’ wordt namelijk voorafgegaan door ‘tien keer’. Toch is in die zin alleen ‘als’ correct (neem een kijkje op http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/182/dan_als_driemaal_zo_groot/).