Taaltips van Taalonthaal :: aflevering 3

Tip 1

Origineel: Ledeganck wordt beschouwd als de belangrijkste romantische dichter van ons land.

Herschrijving: Ledeganck wordt beschouwd als de belangrijkste romantische dichter van België.

Toelichting: In academische teksten vermijd je beter subjectieve verwijzingen. Verwijs dus niet naar je eigen achtergrond. Je mag er immers niet van uitgaan dat je lezers die achtergrond ook kennen.

 

Tip 2

Origineel: In deze essay zal dan ook ingegaan worden op hoe het gezin wordt weergegeven in zijn literatuur.

Herschrijving: In dit essay zullen we ingaan op hoe de schrijver het gezin weergeeft in zijn literatuur.

Toelichting:

– Gebruik dit en dat voor het-woorden in het enkelvoud, en deze en die voor de-woorden in het enkelvoud en voor woorden in het meervoud: dit/dat boek, deze/die stoel, deze/die essays.

– Gebruik passief enkel als dat nodig is:

  1. Als je geen nadruk wil leggen op de handelende persoon, maar op het onderwerp:
    Het rapport wordt deze week nog verstuurd.
  2. Als je de handelende persoon niet kent:
    Gisteren is er alweer een telefooncel vernield.
  3. Als je de handelende persoon niet wil noemen of als die niet belangrijk is:
    Aan studenten worden tegenwoordig hoge eisen gesteld.

 

Tip 3

Origineel: We proberen een antwoord te formuleren op de vraag waarom dat werk zo’n belangrijkheid kent binnen de Vlaamse beweging.

Herschrijving: We proberen een antwoord te formuleren op de vraag waarom dat werk zo belangrijk is voor de Vlaamse beweging.

Toelichting: ‘belangrijkheid kennen’ is onidiomatisch; het is een niet-bestaande uitdrukking. Tegelijk is ‘belangrijkheid’ ook een voorbeeld van nominalisering, waarbij van een adjectief een substantief wordt gemaakt. Waarom het zware substantief ‘belangrijkheid’ creëren als het adjectief ‘belangrijk’ perfect uitdrukt waar het om gaat?