Taaltips van Taalonthaal :: aflevering 14

Tip 1

Origineel: De lezer zal het er wellicht met mij over eens zijn dat Willem Elsschot een groot schrijver is.

Herschrijving: Willem Elsschot wordt vrij algemeen als een groot schrijver beschouwd.

Toelichting: In academische teksten schrijf je de lezer geen meningen toe. Lezers maken graag zelf uit wat ze weten en vinden.

 

Tip 2

Origineel: Er dient opgemerkt te worden dat de auteur aangaf dat sommige jongeren verontrust reageerden op de arrestaties tijdens de Praagse Lente.

Herschrijving: Sommige jongeren reageerden volgens de auteur verontrust op de arrestaties tijdens de Praagse Lente.

Toelichting: In de originele zin moet de lezer lang wachten op de kern van de boodschap, namelijk dat sommige jongeren verontrust reageerden op arrestaties. Als de lezer te lang moet wachten, dan raakt hij sneller de draad kwijt. Haal de kernboodschap dus meer naar voren. Dat kan je doen door overdadige uitdrukkingen (hier: ‘er dient opgemerkt te worden dat’) te schrappen.

 

Tip 3

Origineel: Men kan bibliotheken vullen met alle boeken en essays die een bepaald aspect van het concept ‘identiteit’ behandelen. Wanneer men echter in staat zou zijn om deze literatuur volledig door te nemen, zou men tot de conclusie komen dat in al deze boeken en wetenschappelijke artikels nooit tweemaal dezelfde definitie van het begrip ‘identiteit’ terug te vinden valt.

Herschrijving: Over ‘identiteit’ is veel geschreven. Het begrip ‘identiteit’ wordt in de literatuur op verschillende manieren ingevuld.

Toelichting: In de originele zin verspreidt de schrijver de inhoud over een flink aantal woorden. Zijn/haar schrijfstijl is dus te wijdlopig. De lezer verliest hierdoor snel de aandacht. Je doet er dus goed aan om overbodige woorden of zinnen te schrappen en bondiger te schrijven.

Bovendien gebruikt de schrijver hier voortdurend het vage voornaamwoord ‘men’. Dat kan je hier beter vervangen door een passief (hier: ‘is… geschreven’, ‘wordt… ingevuld’).