Taaltips van Taalonthaal :: aflevering 13

Tip 1

Origineel: De eersten die een studie uitvoerden over taalgebruik in Afrika, waren missionarissen. Zij onderzochten de grammatica en de woordenschat van Afrikaanse talen. Later bestudeerde men de mondelinge literatuur.

Herschrijving:

Afhankelijk van wat je bedoelt:

– De eersten die een studie uitvoerden over taalgebruik in Afrika, waren missionarissen. Zij onderzochten de grammatica en de woordenschat van Afrikaanse talen. Latere onderzoekers bestudeerden de mondelinge literatuur.

– De eersten die een studie uitvoerden over taalgebruik in Afrika, waren missionarissen. Zij onderzochten de grammatica en de woordenschat van Afrikaanse talen. Later bestudeerden die missionarissen de mondelinge literatuur.

Toelichting: Het voornaamwoord ‘men’ is vaag en onpersoonlijk. In de bovenstaande zin is het bijvoorbeeld niet duidelijk of ‘men’ verwijst naar missionarissen, of naar latere onderzoekers.

 

Tip 2

Origineel: “Voor de expressionisten vormde niet alleen de mens een belangrijk aandachtsveld, maar wel degelijk ook diens verhouding tot de tijd”. (Joosten 1996: 338)

Herschrijving: “Voor de expressionisten vormde niet alleen de mens een belangrijk aandachtsveld, maar wel degelijk ook diens verhouding tot de tijd” (Joosten 1996: 338).

Toelichting: Verwijs je in je tekst naar een bron, dan zet je de referentie (hier: ‘Joosten 1996: 338’) voor de punt (of de komma of het vraagteken) en na de aanhalingstekens (als die aanwezig zijn).

 

Tip 3

Origineel: Met die sociale parameters kunnen we een antwoord op de onderzoeksvraag en toekomstvoorspellingen maken.

Herschrijving:

– Met die sociale parameters kunnen we een antwoord op de onderzoeksvraag geven en toekomstvoorspellingen maken.

– Met die sociale parameters kunnen we de onderzoeksvraag beantwoorden en toekomstvoorspellingen maken.

Toelichting: Let op met samentrekkingen. Je geeft een antwoord en maakt/doet een voorspelling.