Taaltips van Taalonthaal :: aflevering 10

De meeste teksten die studenten moeten schrijven, zijn academische teksten, bijv. een paper, een abstract, een bachelorproef, een masterscriptie. Een academische tekst is een zakelijke tekst. Dat betekent dat je tijdens het schrijven een al te persoonlijke toon moet vermijden. Je onderbouwt je persoonlijke bevindingen met wetenschappelijke argumenten. Enkele voorbeelden van een te persoonlijke schrijfstijl:

Origineel: Ik houd me hier niet bezig met de oorzaken van die crisis.
Herschrijving: De oorzaken van die crisis behoren niet tot de opzet van mijn scriptie.

Origineel: Die tendens werd volgens mij niet altijd veroorzaakt door politieke gebeurtenissen.
Herschrijving: Uit mijn bespreking van voorgaande artikels blijkt dat die tendens niet altijd veroorzaakt wordt door politieke gebeurtenissen.

Origineel: Ik denk dat het ook interessant is om eens te zien hoe de persoonlijkheid van de schrijver naar voren komt in zijn romans.
Herschrijving:
In dit hoofdstuk beschrijf ik hoe de persoonlijkheid van de schrijver naar voren komt in zijn romans.
In dit hoofdstuk beschrijven we hoe de persoonlijkheid van de schrijver naar voren komt in zijn romans.

Zinnen met ‘ik vind’, ‘volgens mij’ of ‘ik denk dat’, en andere zinnen waaruit de persoonlijke mening van de spreker expliciet naar voren komt, vermijd je beter.

Merk je dat je moeite hebt om die persoonlijke toon te vermijden? Tijdens de lessenreeks ‘Academisch schrijven in een notendop’ gaan we hier dieper op in. Neem een kijkje op www.taalonthaal.ugent.be voor de data van de lessen. Heb je nood aan persoonlijk schrijfadvies? Reserveer dan je afspraak op dezelfde website.