Taaltips van Taalontaal :: aflevering 12

Tip 1

Origineel: In Nederland werd een civiel bezettingsregime geïnstalleerd, waardoor veel leidersfiguren een sterk nazistische overtuiging hadden. Terwijl dat in België niet het geval was.

Herschrijving:

– In Nederland werd een civiel bezettingsregime geïnstalleerd, waardoor veel leidersfiguren een sterk nazistische overtuiging hadden. Dat was in België niet het geval.

– In Nederland werd een civiel bezettingsregime geïnstalleerd, waardoor veel leidersfiguren een sterk nazistische overtuiging hadden, terwijl dat in België niet het geval was.

Toelichting: De terwijl-zin is een bijzin. Bijzinnen herken je aan hun onderschikkend voegwoord, bijv. terwijl, omdat, hoewel. Je kan bijzinnen niet zelfstandig (d.w.z. als een afzonderlijke zin) gebruiken.

 

Tip 2

Origineel: Daarbij dienen echter wel een aantal kanttekeningen gemaakt te worden. Zo dient bijvoorbeeld rekening te worden gehouden met het feit dat Heyn dat verslag wellicht heeft opgesteld om de Staten-Generaal van de W.I.C. in te lichten over zijn missie. De kans is dus heel groot dat hij de feiten wat heeft verbloemd, zeker door het feit dat zijn tocht niet gemarkeerd werd door succes.

Herschrijving: Daarbij moeten we wel een aantal kanttekeningen maken. Zo heeft Heyn dat verslag wellicht opgesteld om de Staten-Generaal van de W.I.C. in te lichten over zijn missie. Daarbij heeft hij de feiten waarschijnlijk verbloemd, want zijn tocht kende weinig succes.

Toelichting: Een academische stijl is zakelijk, maar niet ‘zwaar’:

dienen te is stadhuistaal. Een vlotter alternatief is moeten.

echter en wel drukken allebei een tegenstelling uit; zo en bijvoorbeeld geven allebei aan dat een voorbeeld volgt. Een van beide woorden kan je telkens weglaten.

gemaakt te worden, rekening te worden gehouden met en niet gemarkeerd werd door zijn nodeloos zware passiefconstructies. Kies zoveel mogelijk voor actieve zinnen. Die maken je tekst directer en levendiger (zie Taaltips van Taalonthaal :: aflevering 3).

het feit dat en de kans is heel groot dat zijn overdadige uitdrukkingen. Je kan ze vervangen door een korter alternatief:

o de kans is heel groot dat kan je vervangen door waarschijnlijk of wellicht.

o het feit kan je weglaten (zie Taaltips van Taalonthaal :: aflevering 4).